सदस्य:Ngguls

विकिसूक्ति से
Jump to navigation Jump to search
User language
zh-N 中文是这位用户的母语
cmn-N This user has a native understanding of English.
lzh-1 此君粗通文言也。
en-0 This user has no knowledge of English (or understands it with considerable difficulty).
ja-0 この利用者は日本語分かりません (または理解するのがかなり困難です)。
eo-0 Ĉi tiu uzanto ne komprenas Esperanton, aŭ tre malfacile komprenas.
Users by language

Dāds krā qhū! Ngālx kīws Ngguls Khrang-gāls, Srēn-tōng Srengx Thāds-qān Djȳx Tōng-ben Gwēn njin. Khljuds shlēng qā snhīn qhly nīng(千禧年). qlīg kāls phāx phāx lhōng lhōng plēwc grūg mrix fljud plēwc rȳx khōl shlēng.

Njed qȳds fljids kyx plēwc krā qhang, tjox qew djex slangx fngōn gjenx fljids kyx krā qhan slang krōn l'ȳw mug. sjāx rēwx srox kāls la krā qhang cwyx krōn plēwc DYK, mug zlēn zlȳx wikipedia djangx zlōds dāds plēwc mȳng slangx djex prāx l'ȳw mug Tōng-ben Gwēn thūl djangx FA.

Ngālx lālx njed tung qā pen sjāx mȳn mȳd pūx cwrāgs tān cwrȳbs, gāng tjengs qō qhwrēg lȳx ngax ngan grūg rūls l'ȳw mug. Ngos tāwx tōngx tēmx plēwc zugs sjāx qlig sjāx.